Bioplynové stanice

Od roku 2010 se věnujeme také přípravě a realizaci projektů bioplynových stanic v České republice a na Slovensku. Stejně jako u projektů fotovoltaických elektráren poskytujeme kompletní servis dodávky na klíč. V případě, že potenciální investor nemá k dispozici projekt, který je připravený k výstavbě, poskytujeme podporu při developerské činnosti nebo přípravu projektu poskytujeme na klíč.

Pracujeme pouze se špičkovou technologií prověřenou léty provozu, což jsou v případě bioplynových stanic např. fermentory sestavené ze šroubovaných nerezových plátů, což zajišťuje maximální odolnost vůči velice chemicky agresivnímu prostředí uvnitř fermentoru, téměř neomezenou životnost, rychlou montáž, zařazení do kratší účetní odpisové kategorie a v neposlední řadě investici do hodnotného materiálu, který i po uplynutí životnosti celé BPS a její případné demontáže má stále vysokou hodnotu. Používáme technologie osvědčených německých a rakouských dodavatelů, kteří se na bioplynové stanice a výrobu jednotlivých komponent a strojů specializují již řadu let. Po dokončení zajišťujeme uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a vyřízení legislativních procesů nutných ke spuštění.

Bioplynové stanice:

Nabízíme služby:

V oblasti investičního záměru

 • Komplexní poradenskou činnost včetně obhlídky lokality a posouzení vhodnosti záměru;
 • Přípravu kompletní projektové dokumentace, včetně expertních posudků;
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů;
 • Technickou a administrativní podporu.

V oblasti financování

 • Jednání s financujícími ústavy;
 • Zpracování obchodního plánu, zajištění energetického auditu, právního DD a ostatní dokumentace;
 • Pomoc a podporu při získání a prokázání vlastních prostředků investora – ekvity.

V oblasti výstavby

 • Dodávku veškerého materiálu a technologií;
 • Realizaci – montáž;
 • Uvedení do provozu;
 • Revizní zprávy.

V oblasti provozování

 • Odborné zaškolení obsluhy;
 • Záruční i pozáruční servis;
 • Monitoring umožňující sledovat všechny důležité parametry zařízení a možné výpadky.

Jak funguje bioplynová stanice?

Bioplynová stanice je technologické zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných produktů ze zemědělství – rostlinné i živočišné výroby. Všechny tyto materiály, jako obnovitelné zdroje energie, budou v reaktoru podrobeny anaerobní fermentaci, jejímž produktem je bioplyn vhodný pro spalování v kogeneračních jednotkách.

Anaerobní fermentace je biochemický proces rozkladu probíhající za nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer nebo na skládkách komunálního odpadu. Při tomto procesu směsná kultura mikroorganismů postupně v několika stupních rozkládá organickou hmotu.

Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn, vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní materiál (digestát), který lze výhodně použít jako hnojivo s kvalitním hnojným účinkem.

Produkty anaerobní digesce organického substrátu jsou energeticky využity díky jejich spálení v kogenerační jednotce. Kogenerace neboli společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou aplikaci moderních technologií na známé principy. Kogenerační jednotku tvoří generátor na výrobu elektřiny poháněný spalovacím motorem. Výhoda kogenerace však spočívá v tom, že odpadní teplo odváděné ze spalovacího motoru (obvykle chladičem a výfukem), je využito pro výrobu tepelné energie. Ta je při procesu anaerobní fermentace využita jednak pro ohřev reaktorů a jednak může být její přebytek využit k druhotné výrobě elektrické energie prostřednictvím. Díky tomu je dosaženo vysoké účinnosti celého procesu a tím dochází k úspoře paliv a ke snižování množství škodlivých emisí.

 

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2012, B&B systems plus, a.s. – Specialisté na bioplynové stanice a peletárny